Declaracions de béns i activitats dels membres dels òrgans col·legiats i personal directiu

Darrera actualització: 5/7/2018 10:02 h.
En aquest apartat trobareu la informació sobre els béns i altres activitats dels diputats i diputades de la Diputació de Barcelona que conformen els òrgans de govern de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

La competència per dictar resolucions en matèria de declaració de bens i activitats dels membres dels òrgans col·legiats i del personal directiu de l’ORGT correspon a la Diputació de Barcelona, per la qual cosa per a consultar les resolucions dictades sobre aquesta assumpte s’ha d’acudir a l’apartat corresponent del portal de la transparència de la Diputació de Barcelona.

Per efectuar la consulta cal saber que, actualment, els diputats/des de la Diputació de Barcelona que formen dels òrgans col·legiats de l’ORGT són:

President

  • Excel·lentíssim Sr. Marc Castells i Berzosa

Vocals

  • Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
  • Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
  • Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
  • Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares
  • Il·lm. Sra. Ana M. del Puy del Frago Bares
  • Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero

Per la seva banda, el personal directiu professional que presta serveis en l’ORGT està conformat pels funcionaris següents:

  • Senyora Silvia Cano Arteseros, Gerent de l’Organisme de Gestió Tributària.
  • Senyor Ferran Torres Cobas, Secretari de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.