Taules retributives del personal

Darrera actualització: 21/2/2022 00:12 h.
En aquest apartat trobareu el règim retributiu vigent del personal de l'Organisme.

Des d’aquesta pàgina podeu accedir a la informació general sobre les diferents retribucions mensuals dels empleats de la Diputació de Barcelona adscrits a l’Organisme de Gestió Tributària, agrupades en funció dels nivells establerts, a percebre durant l'any de referència.

Taules EXCEL Taules retributives del personal 2022

Paraules clau: