Satisfacció dels usuaris dels serveis

Darrera actualització: 6/2/2020 13:05 h.
En aquest apartat trobareu el grau de satisfacció dels usuaris dels serveis

La Seu Electrònica de l'ORGT té un nivell d'acceptació molt alt entre els seus usuaris, tal com demostra el volum de consultes i tràmits que es va incrementant any rere any.

S’ha passat de 780.629 persones ateses en el 2016 a 3.506.719 persones en el 2019, es a dir amb un increment de prop de 2.730.000 persones, el que representa un increment del 350%.

L'atenció telemàtica a la Seu electrònica de l'ORGT PDF Evolució de l’atenció telemàtica en els quatre últims exercicis