Satisfacció dels usuaris dels serveis

Darrera actualització: 26/3/2018 15:40 h.
En aquest apartat trobareu el grau de satisfacció dels usuaris dels serveis

La Seu Electrònica de l'ORGT té un nivell d'acceptació molt alt entre els seus usuaris, tal com demostra el volum de consultes i tràmits que es va incrementant any rere any.

S’ha passat de 710.404 persones ateses en el 2014 a 837.100 persones en el 2017, es a dir amb un increment de prop de 127.000 persones el que representa un increment del 18%.

L'atenció telemàtica a la Seu electrònica de l'ORGT DOCX Evolució de l’atenció telemàtica en els quatre últims exercicis

L’ORGT està en procés de migració tecnològica del seu web. En els propers mesos es posarà  en marxa una nova versió amb més tràmits i tornarem a realitzar una nova enquesta de satisfacció dels usuaris.