Relació d'immobles

Darrera actualització: 5/3/2020 13:42 h.
En aquest apartat trobareu la relació de bens immobles destinats per l'Organisme de Gestió Tributaria, com oficines de gestió i recaptació.

Relació de bens immobles utilitzats per l'Organisme de Gestió Tributària per a l'exercici de les funcions encomanades pels municipis de la província de Barcelona. Aquesta relació compren tan els immobles propietat de l'Organisme, com els arrendats, com els que te autoritzat l’ús d'un espai municipal per part dels Ajuntaments i altres administracions.

 Relació de béns immobles ocupats per l'ORGT XLSX  Relació de bens immobles utilitzats per l'ORGT

Paraules clau: