Pla de prevenció

Darrera actualització: 30/8/2016 13:03 h.
En aquest apartat trobareu el Pla de prevenció de Riscos Laborals de l'ORGT

El pla de Prevenció de Riscos Laborals de l'ORGT de la Diputació de Barcelona va ser aprovat pel Consell Directiu en sessió celebrada en data 9 de juny de 2016.

Pla de Prevenció de Riscos Laborals PDF El contingut i les directius establertes en aques pla són d'obligat compliment per a tots els empleats de l'ORGT

Paraules clau: