principis

Darrera actualització: 16/12/2015 - 17:20

Més informació sobre el dret d'accés reconegut a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern