ATC

Darrera actualització: 28/02/2020 - 09:52
En aquest apartat trobareu un resum de les següents actuacions d'embargament: comptes corrents, sous i salaris, devolucions AEAT, i aquelles derivades del conveni de col·laboració signat amb l’AEAT.

Embargaments comptes corrents

S’aplica quan un ciutadà té deutes reglamentàriament notificades i no satisfetes en el termini previst a l’article 62.5 de la LGT. Les conseqüències és l’embargament de diners en el compte corrent del ciutadà. Si el deute no queda liquidat el procediment ... més.