acords

Darrera actualització: 19/04/2021 - 14:36
En aquest apartat trobareu la relació d'Ens públics que han aprovat un acord de delegacions de funcions de gestió, liquidació, inspecció i/o recaptació dels tributs i altres ingresos de dret públic locals en la Diputació de Barcelona.

Relació d'Ens públics, que des del 3 d'agost del 2010, han aprovat un acord de delegació de funcions de gestió, liquidació, inspecció i/o recaptació dels tributs i altres ingresos de dret públic locals, amb un link per poder consultar la publicació al BOP de l'acord.

Acords de delegació... més.
Darrera actualització: 23/11/2020 - 09:35
En aquest apartat trobareu els convenis de col·laboració amb altres agents socials

Aquesta és la relació de convenis de col·laboració que han signat diferents agents socials amb la Diputació de Barcelona

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB ALTRES AGENTS SOCIALS   DATA Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el col·legi de Notaris de Catalunya DOC 25/02/2005... més.