Informe de l’activitat contractual de la Diputació de Barcelona

L’objectiu d’aquest informe respon a la voluntat d'avançar cap a una administració més propera a la ciutadania, que exigeix una política de transparència i respecte a la lliure concurrència i a la igualtat d’oportunitats en la contractació pública, més eficient gràcies a l'ús dels mitjans electrònics. Conté dades de la contractació de l'Organisme de Gestió Tributària.