Altra normativa d'interès en relació amb la gestió d'ingressos de dret públic

Darrera actualització: 19/2/2021 14:01 h.
En aquest apartat trobareu altra normativa d'interès en relació amb la gestió d'ingressos de dret públic

Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial

PDF RDLEG 6/2015, de 30 d'octubre, que aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
Reial Decret que desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari PDF

RD 417/2006, de 7 d'abril, que desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat pel RDLEG 1/2004, de 5 de març.

Text refós de la LLei del cadastre immobiliari PDF RDLEG 1/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei del cadastre immobiliari
Normes per a la gestió de l'Impost sobre activitats econòmiques i regulació de la delegació de competències en matèria de gestió censal de l'esmentat impost PDF RD 243/1995, de 17 de febrer, que dicta normes per a la gestió de l'Impost sobre activitats econòmiques i es regula la delegació de competències en matèria de gestió censal de l'esmentat impost.
Tarifes i instrucció d'aplicació de l'Impost sobre activitats econòmiques, corresponents a l'activitat de ramaderia independent PDF RDLEG 1259/1991, de 2 d'agost, que aprova les tarifes i la instrucció de l'Impost sobre activitats econòmiques, corresponents a l'activitat de ramaderia independent..
Tarifes i instrucció d'aplicació de l'Impost sobre activitats econòmiques PDF RDLEG 1175/1990, de 28 de setembre, que aprova les tarifes i la instrucció de l'Impost sobre activitats econòmiques.

Paraules clau: