Actuacions Recaptació / Embargaments

Darrera actualització: 28/2/2020 09:52 h.
En aquest apartat trobareu un resum de les següents actuacions d'embargament: comptes corrents, sous i salaris, devolucions AEAT, i aquelles derivades del conveni de col·laboració signat amb l’AEAT.

Embargaments comptes corrents

S’aplica quan un ciutadà té deutes reglamentàriament notificades i no satisfetes en el termini previst a l’article 62.5 de la LGT. Les conseqüències és l’embargament de diners en el compte corrent del ciutadà. Si el deute no queda liquidat el procediment  segueix amb l’embargament d’altres comptes o bens de la seva propietat.

Embargaments sous i salaris

S’aplica quan un ciutadà té deutes reglamentàriament notificades i no satisfetes en el termini previst a l’article 62.5 de la LGT i es desconeix l’existència de béns de la seva propietat que puguin figurar amb prelació als sous i salaris en l’article 169.2 de la LGT. Les conseqüències és l’embargament del sou dins les limitacions previstes en l’article 607 de la L.E.C.

Embargaments devolucions AEAT

S’aplica quan un ciutadà té deutes reglamentàriament notificades i no satisfetes en el termini previst a l’article 62.5 de la LGT. Les conseqüències que té és l’embargament de devolucions de l’AEAT en virtut del conveni de col·laboració signat amb l’AEAT.

Actuacions conveni executiva AEAT

S’aplica quan un ciutadà té deutes reglamentàriament notificades i no satisfetes en el termini previst a l’article 62.5 de la LGT. Les conseqüències que té és l’embargament per part de l’AEAT de bens de la seva propietat en virtut del conveni de col·laboració signat amb l’AEAT.

 Embargaments XLSX Nombre d'expedients en fase d'embargament